Charakteristika spoločnosti

ECOHolding s.r.o. hľadá a uplatňuje udržateľné riešenia a prináša nové myšlienky za účelom prispieť k zlepšeniu životného prostredia. Neustále sa snažíme zlepšovať kvalitu služieb a podporujeme napĺňanie environmentálnej politiky.
Svojím prístupom a dodržiavaním zásad v oblasti životného prostredia sa snažíme zachovávať filozofiu "poskytovať služby životnému prostrediu". Pri realizácii environmentálnej politiky sa usilujeme o dosiahnutie a udržiavanie trvalo prijateľného stavu v oblasti ochrany životného prostredia.

Ponuky práce: ECOHolding s.r.o.

1 - 1 z 1