Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť ECOEN Slovakia, a.s. sa zaoberá výrobou, spracovaním a dodávkou rastlinnej biomasy využívanej na energetické účely.