Charakteristika spoločnosti

Výroba vlnitej lepenky a kartónových obalov