Charakteristika spoločnosti

ECH Services s.r.o. je modernou, rýchlo rozvíjajúcou sa spoločnosťou s pôsobnosťou po celom Slovensku, ktorá sa zaoberá veľkoplošným maľovaním hál a skladov, čistením a náterom fasád, priemyselným čistením výrobných podnikov a predajom čistiacej chémie TRION Tensid AB.