Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť ECH Services s.r.o. poskytuje služby v rámci celého Slovenska. Poskytujeme široké portfólio služieb hlavne pre priemyselných zákazníkov, developerské spoločnosti a stavebné spoločnosti. Naše služby zahŕňajú priemyselné čistenie hál, priestorov, strojov a zariadení, veľkoplošné maľovanie hál, novostavieb, náter rôznych konštrukcií, čistenie a náter fasád. Zaoberá sa takisto predajom čistiacej chémie Trion Tensid ako aj výrobou a predajom suchého ľadu. www.ech.sk, www.trion-tensid.sk
V našom podnikaní sa riadime týmito základnými hodnotami: lojalitou, poctivosťou, pokrokom. K našej ponuke služieb a produktov pristupujeme maximálne zodpovedne. Zakladáme si na odborných znalostiach, fungujúcich procesoch a neustálom vývoji.