Charakteristika spoločnosti

Prevádzkovateľom Nákupného centra CENTRAL je spoločnosť ECE, ktorá spravuje viac ako 200 nákupných centier vo svete.
Vďaka tomu je jednotkou na európskom trhu. Už viac ako päťdesiat rokov vyvíja, plánuje, realizuje, prenajíma a organizuje prevádzku nákupných centier.