Charakteristika spoločnosti

East farm, s.r.o., posobi v poľnohospodárstve a snazi sa posuvat neustale dopredu sejba metodou STRIP TILL, moderne technologie.