Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť e-Dome a.s. je poskytovateľom energetických služieb a ďalších expertných služieb hlavne na Slovenskom trhu. História spoločnosti sa datuje od roku 2010, kedy bola založená. Odvtedy zvládla spoločnosť množstvo projektov v oblasti energetiky. Sme poprednou slovenskou ESCO spoločnosťou (Energy Service COmpany – spoločnosť poskytujúca energetické služby), našimi hlavnými predmetmi podnikania je poskytovanie Garantovanej a Podpornej energetickej služby v zmysle Zákona o energetickej efektívnosti.