Charakteristika spoločnosti

Sme spoločnosť zaoberajúca sa IT consultingom a outsourcingom.