Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Duynie s.r.o. sa špecializuje na udržateľné riešenia vo výžive zvierat založené na vedľajších produktoch potravinárskeho priemyslu, priemyslu výroby nápojov a biopalív. Naša spoločnosť je etablovaná v mnohých krajinách Európy. Poskytujeme poradenstvo a servis spracovateľom rastlinných komodít tým, že dokážeme zabezpečiť uskladnenie, dopravu, konzerváciu, kontrolu kvality vedľajších produktov. Výrobcovia sa preto môžu plne koncentrovať na výrobu ich hlavných produktov, napr. potravín alebo bio-palív. Následne Duynie Feed konvertuje tieto vedľajšie produkty na výživné a udržateľné krmivá pre hospodárske zvieratá. Naša materská spoločnosť Duynie Group využíva vedľajšie produkty na výrobu krmív pre domáce zvieratá, resp. na ich zhodnotenie v bioplynových staniciach.