Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť DUX s.r.o. je súkromná bezpečnostná služba, ktorá zabezpečuje ochranu majetku a osôb na území Slovenskej republiky od roku 1998. Je držiteľom licencie na prevádzkovanie - strážnej služby, detektívnej služby a odbornej prípravy a poradenstva.