Charakteristika spoločnosti

Firma prevádzkuje kaviareň.