Charakteristika spoločnosti

DUPOS reality network, s.r.o. sa zaoberá vydavateľskou a propagačnou činnosťou v oblasti realít.