Charakteristika spoločnosti

Obchodná a dopravná spoločnosť