Charakteristika spoločnosti

DUAL BP s.r.o. je jedna z popredných spoločností na trhu ochranných pracovných pomôcok a odevov na voľný - s orientáciou hlavne na firmy a aj na konečného spotrebiteľa. Vedieme 10 maloobchodných prevádzok na západnom a južnom Slovensku.