Charakteristika spoločnosti

Obchodno - servisná spoločnosť, dodávateľ záložných zdrojov UPS, batérii a riešení v oblasti elektrického napájania kritických aplikácií s prislúchajúcimi službami pre priemysel, stavebníctvo, zdravotníctvo. Nosnými činnosťami spoločnosti sú inštalácie, uvedenie do prevádzky, následný servis. Sme zameraní skôr na kvalitu ako na objem.