Charakteristika spoločnosti

Obchodno - servisná spoločnosť, dodávateľ záložných zdrojov UPS a riešení v oblasti elektrického napájania kritických aplikácií s prislúchajúcimi službami pre priemysel, stavebníctvo a IT. Nosnými činnosťami spoločnosti sú inštalácie, uvedenie do prevádzky, následný servis a špeciálne služby.

Ponuky práce: DTW, s.r.o.

1 - 2 z 2