Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť bola založená v roku 2012 a v súčasnosti je zameraná na biomasové projekty:
- dodávka, montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
- dodávka a inštalácia biomasových kotlových systémov a následný servis
- dodávka a inštalácia kogeneračných systémov na kombinovanú výrobu tepla a elektriny, výrobu chladu
- dodávka a vývoj počítačových riadiacich systémov, nadradených systémov, systémov na diaľkové monitorovanie biomasových kotlov
Viac informácií o spoločnosti nájdete na https://www.dtenergietech.sk/