Charakteristika spoločnosti

Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých poskytuje sociálne služby deťom a dospelým občanom s mentálnym postihnutím a autistom. Poskytujeme ambulantné ale aj pobytové služby. Zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj - sme verejný poskytovateľ sociálnej služby.

Ponuky práce: DSS prof. K.Matulaya

1 - 1 z 1