Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť pôsobí ako telekomunikačný operátor. Poskytuje dátové a telekomunikačné služby prístupu do internetu, hlasové služby, prenájom dátových okruhov a digitálnu káblovú IPTV.
Súčasťou zaujímavej práce v kolektíve DSI DATA, a.s. sú pestré činnosti zamestnancov medzi ktoré patria:
- aktívna komunikácia s množstvom zákazníkov vyžadujúca si flexibilitu a rozvíjanie automatizovaných postupov a zavádzanie moderných nástrojov,
- zaujímavá práca pre technikov v teréne v každom počasí a častokrát na extrémnych miestach,
- vlastný vývoj a integrácia informačných systémov a technológií pri ktorých sa stretnú s rôznorodými výzvami obohacujúcimi skúsenosti,
- osvojovanie si nových IT technológií a postupov, a pre tých húževnatejších možnosť zavádzania inovácií do praxe.

Zobraziť celú charakteristiku