Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Drotex s.r.o. je obchodná firma zaoberajúca sa predajom obalového materiálu, drogerie, hygienie, čistiace prostriedky, ochranné pracovné prostriedky. Bližšie informácie nájdete o nás na našej web. stránke www.drotex.sk