Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť DREVOSKY spol. s.r.o. úspešne pôsobí na trhu už vyše 20 rokov. Disponuje tromi plne vybavenými výrobnými halami a sušiarňou, ktoré sa nachádzajú vo vlastných priestoroch. Vo výrobných halách spracovávame a opracovávame rezivo, z ktorého ďalej vytvárame výsledný produkt. Rezivo sa spracováva na kvalitných drevoobrábacích strojoch, ktoré zabezpečujú kvalitu výrobkov. Všetky produkty sú vyrábané na moderných výrobných technológiách a spĺňajú hygienické normy a kvalitatívne parametre pre medzinárodnú a medzikontinentálnu prepravu. Skúsenosti získané počas tohto obdobia nám pomáhajú optimalizovať výrobu s cieľom dosiahnutia najvyššej kvality našich výrobkov.