Charakteristika spoločnosti

Hlavnou činnosťou spoločnosti je výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov
Ďalšie činnosti:
- Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
- Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
- Poľnohospodárska a lesnícka výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania a ďalšieho predaja

Ponuky práce: DREVOPROJEKT Komárno, s.r.o.

1 - 1 z 1