Charakteristika spoločnosti

Nákup a predaj drevnej hmoty