Charakteristika spoločnosti

predaj veľkoplošných stolárskych materiálov a nábytkového kovania