Charakteristika spoločnosti

Naša spoločnost sa zaobera výrobou a montážou interieroveho nábytku od roku 2005.