Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť so zameraním na kontrolu kvality dielov v automobilovom priemysle