Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o. vykonáva dobrovoľné dražby v zmysle zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a v súčinnosti s kanceláriou správcu.

Ponuky práce: DRAŽOBNÍK, s.r.o.

1 - 1 z 1