Charakteristika spoločnosti

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je organizovanie dobrovoľných dražieb za účelom vysporiadania pohľadávok zabezpečených záložným právom. Dražobná spoločnosť, a.s., pôsobí v oblasti organizovania dražieb na slovenskom trhu od roku 2002, kedy jej bola udelená koncesná listina na vykonávanie koncesovanej živnosti – organizovanie dobrovoľných dražieb. Pri realizácii tisícov návrhov od našich klientov získala Dražobná spoločnosť, a.s. bohaté skúsenosti, vďaka ktorým sa stala popredným subjektom v oblasti organizovania dobrovoľných dražieb a poskytuje svojim klientom vysoko profesionálne služby, ktoré dopĺňa jedinečný systém práce.