Charakteristika spoločnosti

Daňovoporadenská a audítorská spoločnosť Dravecký & Partner Tax s.r.o. a Dravecký & Partner Audit s,r,o, poskytuje svoje komplexné poradenské služby od roku 2000. Našim cieľom je poskytovanie služieb vychádzajúcich predovšetkým zo záujmov klienta. Našou snahou je pomôcť klientom orientovať sa v zložitom a neustále sa meniacom legislatívnom prostredí Slovenskej republiky a poskytnúť im vysoko kvalifikované služby v oblasti daňového, účtovného a finančného poradenstva a zároveň zabezpečiť audítorské služby a právne poradenstvo prostredníctvom skúsených odborníkov.

Ponuky práce: Dravecký & Partner Audit, s. r. o.

1 - 1 z 1