Charakteristika spoločnosti

Súkromná špecializovaná ambulancia v odbore stomatológia, dentoalveolárna chirurgia a implantológia.
Ambulancia dentálnej hygieny.
Rádiologické pracovisko.
www.ostertag-dental.sk
facebook.com/ostertag.dental