Charakteristika spoločnosti

Distribúcia, predaj vín a liehovín.