Charakteristika spoločnosti

Nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné a sociálne služby.