Charakteristika spoločnosti

Najväčšia konzultačno-projektová a inžinierska súkromná spoločnosť, líder na trhu dopravných stavieb