Charakteristika spoločnosti

mestská hromadná doprava a služby s tým spojené