O DPB

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť je jediným poskytovateľom MHD na území hlavného mesta SR Bratislava.

Hlavným predmetom činnosti DPB je prevádzkovanie trolejbusovej, autobusovej a električkovej dopravy, pričom električková doprava je najstaršou na území SR a v činnosti je nepretržite od roku 1895. Okrem liniek MHD prevádzkuje DPB aj prímestské a pravidelné medzinárodné autobusové linky.

Dopravný podnik Bratislava, a.s. v súčasnosti pokračuje v skvalitňovaní verejnej dopravy masívnou obnovou vozidlového parku i modernizáciou údržbovej základne.