O DPB

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, je jediným poskytovateľom MHD na území hlavného mesta SR Bratislava a najväčším mestským podnikom Bratislavy s približne 2800 zamestnancami.

Hlavným predmetom činnosti DPB je prevádzkovanie trolejbusovej, autobusovej a električkovej dopravy, pričom električková doprava je najstaršou na území SR a v činnosti je nepretržite od roku 1895.