Charakteristika spoločnosti

Firma sa zaoberá výrobou veľkoplošných slnečníkov dodávaných na zahraničný trh.