Charakteristika spoločnosti

Obchodná spoločnosť, dovozca dverí a zárubní so sieťou predajcov na Slovensku
www.dvere.eu, www.dvere.sk