Charakteristika spoločnosti

Domov sociálnych služieb Rozsutec - zariadenie, ktoré patrí do pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.