Charakteristika spoločnosti

Domov sociálnych služieb Rozsutec - v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Poskytujeme sociálne služby ľuďom s duševnými poruchami a poruchami správania.

Ponuky práce: Domov sociálnych služieb Rozsutec

1 - 2 z 2