Charakteristika spoločnosti

Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Jure je rozpočtová organizácia VÚC TTSK. Poskytuje celoročnú pobytovú sociálnu službu zdravotne znevýhodneným osobám do dovŕšenia dôchodkového veku, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.

Ponuky práce: Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Jure

1 - 1