Charakteristika spoločnosti

Poskytujeme sociálnu starostlivosť pre deti a dospelých s PAS a ťažko mentálne a telesne postihnutých.