Charakteristika spoločnosti

Poskytovateľ sociálnych služieb