Vedúci zdravotného úseku

Domov seniorov Lamač

Miesto práce
Na barine 5, Lamač
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.12.2023
Mzdové podmienky (brutto)
1 850 EUR/mesiacV zmysle zákona 553/2003 a jeho dodatkov, od 1850 € v závislosti od vzdelania a praxe

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• plánuje, koordinuje a kontroluje zdravotnícku a ošetrovateľskú starostlivosť v zariadení,
• vedie všetkých podriadených pracovníkov k vykonávaniu zdravotníckych a ošetrovateľských činností podľa platných ošetrovateľských štandardov a garantuje odbornú úroveň poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti,
• zavádza nové metódy zdravotníckych a ošetrovateľských činností,
• vydáva príkazy podriadeným pracovníkom k zaisteniu kvalitnej zdravotníckej a ošetrovateľskej starostlivosti,
• dohliada na bezchybnú manipuláciu pri podávaní liekov, zodpovedá za evidenciu návykových a omamných látok, ich bezpečné a správne uskladnenie,
• zúčastňuje sa prijímania prijímateľa do zariadenia, podieľa sa na ňom edukáciou, sleduje a vyhodnocuje priebeh prijímania,
• zvoláva a riadi porady svojich podriadených pracovníkov a spracováva z nich výstupy,
• zostavuje a pravidelne aktualizuje denný harmonogram práce pre jednotlivé služby a kategórie podriadených pracovníkov v zariadení,
• ukladá pracovníkom výkon činností podľa stanovených metodických postupov, štandardov a ordinácií lekára,
• schvaľuje a kontroluje rozpisy služieb pracovníkov, evidenciu pracovníkov, odpracovaných hodín, nadčasové práce, čerpanie riadnej dovolenky a pracovnej neschopnosti,
• operatívne podľa potreby rieši rozmiestnenie personálu a zaistenie prevádzky v rámci celého zariadenia,
• kontroluje zdravotnícku a ošetrovateľskú dokumentáciu počas aj po ukončení pobytu prijímateľa a zakladá ju podľa potreby do registračnej skrine, alebo do archívu,
• vykonáva komplexnú kontrolnú činnosť zdravotného úseku,

Zamestnanecké výhody, benefity

V zmysle kolektívnej zmluvy

Informácie o výberovom konaní

Uchádzači spĺňajúci vyššie uvedené podmienky zašlú elektronicky na e-mailovú adresu zariadenia vo formáte PDF, JGP písomnú prihlášku do výberového konania s nasledovnými prílohami:
- žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej odbornej praxe,
- motivačný list,
- doklad o ukončení úplného stredoškolského alebo vysokoškolského vzdelania,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu, ktorá má byť vykonávaná,
- výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov /nie starší ako 1 mesiac/
Termín zasielania podkladov: do 27.11.2023
Pohovory budeme realizovať priebežne, v prípade, že sa nám pozíciu podarí úspešne obsadiť skôr, výberový proces ukončíme ešte pred termínom.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

Zdravotníctva

Ostatné znalosti

Microsoft Word - Pokročilý
Microsoft Excel - Pokročilý
Microsoft Outlook - Pokročilý
Cygnus - Základy

Prax na pozícii/v oblasti

3 roky praxe sestry, prax na riadiacej funkcii výhodou

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Samostatný, bezúhonný, empatický, riadiaci manažér, schopný odborne riadiť kolektív cca
40 zamestnancov, dodržiavanie termínov, precíznosť, flexibilita, komunikatívnosť, pozitívny vzťah k starším ľuďom

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Domov seniorov Lamač je rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je Magistrát hl.m.SR Bratislavy, v zmysle Zákona o sociálnych službách.
V domove poskytujeme starostlivosť občanom, ktorí sú v sociálnej núdzi podľa § 35, zákona č.448/2008 Z.z. a sú poberateľmi starobného dôchodku.

Počet zamestnancov

50-99 zamestnancov
ID: 4698547  Dátum zverejnenia: 6.11.2023  Základná zložka mzdy (brutto): 1 850 EUR/mesiac