Charakteristika spoločnosti

- prevádzkujeme Domov pre seniorov GERION,
- 20 rokov poskytujeme komplexnú starostlivosť o seniorov, v nízkokapacitnom zariadení
pre 22 klientov,
- poskytujeme 24 hodinovú starostlivosť v pobytovej, celoročnej prevádzke, sociálnu starostlivosť, zdravotnú službu, fyzioterapiu a ostatné doplnkové služby
- Našim cieľom je zabezpečiť seniorom čo najvyššiu možnú kvalitu života ...
www.gerion.sk