Charakteristika spoločnosti

Víziou nášho zariadenia pre seniorov Golden Age je zabezpečenie prežitia dôstojnej jesene života cestou poskytovania flexibilných a kvalitných služieb na vysokej úrovni vyplývajúcich z potrieb vyjadrených samotnými klientmi zariadenia. Celá činnosť zariadenia je v maximálnej možnej miere orientovaná na cieľovú skupinu zariadenia.Naším cieľom je poskytovať služby na špičkovej úrovni a preto hľadáme do tímu ľudí, ktorí vykonávajú svoju prácu nielen na profesionálnej úrovni, ale hlavne s láskou voči naším klientom.