Charakteristika spoločnosti

Nezisková organizácia poskytuje sociálne služby v celoročnej pobytovej forme.