Charakteristika spoločnosti

Domov jesene života Hanulova 7/a 844 01 Bratislava - poskytovanie sociálnej služby seniorom.