Charakteristika spoločnosti

Domov dôchodcov je zariadenie sociálnych služieb s celodenným pobytom, zriadené Mestskou časťou Bratislava - Ružinov.

Ponuky práce: Domov dôchodcov, Pažítková 2, Bratislava

1 - 1 z 1