Charakteristika spoločnosti

Domov dôchodcov je zariadenie sociálnych služieb s celodenným pobytom, zriadené Mestskou časťou Bratislava - Ružinov. Našim zámerom je vytvárať príjemné, empatické a predovšetkým dôstojné prostredie nielen pre našich obyvateľov, ale aj pre zamestnancov. Buďte toho súčasťou.

Ponuky práce: Domov dôchodcov, Pažítková 2, Bratislava

1 - 3 z 3