Charakteristika spoločnosti

Centrum pre deti a rodiny vykonáva opatrenia pobytovou formou - na základe
rozhodnutia súdu o nariadení neodkladného opatrenia, uložení výchovného opatrenia,
nariadení ústavnej starostlivosti

Ponuky práce: Domov detí, Stredisko Evanjelickej Diakonie

1 - 1 z 1