Charakteristika spoločnosti

upratovanie kancelárskych priestorov a domácností, skladové hospodárstvo