Charakteristika spoločnosti

Domäsko pôsobí úspešne v oblasti veľkoobchodu a maloobchodu s mäsom a mäsovými výrobkami .

Ponuky práce: Domäsko s.r.o.

1 - 11